ഖത്തറിൽ ഇനി പുതുക്കിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്

ഖത്തർ : തൊഴിൽദാതാക്കൾ പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പുതിയ നിയമപ്രകാരമുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകണമെന്ന് ഖത്തർ ഭരണകൂടം. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് വിദേശികളും സന്ദർശകരും ചുരുങ്ങിയ ഫീസ്...

Read more

ഖത്തറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഖത്തർ: ഖത്തറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ രേഖകളും യാത്രാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും മനസിലാക്കാൻ സംവേദനാത്മക യാത്രാ നടപടികളുടെ ഗൈഡ് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള പുതിയ ഇന്റര്‍ആക്ടീവ് ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി ഖത്തര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍...

Read more