യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇനി മെട്രോ കാർഡ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഡിഎംആർസി

ഡൽഹി: ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (ഡിഎംആർസി) സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ മെട്രോ സ്മാർട്ട് കാർഡുകളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയോർ-ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (എൻഎഫ്സി) എന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ, നവീകരിച്ച...

Read more

Trending

Latest News

GITEX മേളക്ക് ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ തുടക്കമായ്

GITEX മേളക്ക് ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ തുടക്കമായ്

ദുബായ്‌:ജിറ്റെക്സ് മേളക്ക് ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ തുടക്കമായ് സമാർട്ടയി കൃതിക്കുന്ന ലോകത്തിന് പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ...

Business